Op onze 3de Soirée Carré laten we ons inspireren door de film 'Plannen voor plaats', een documentaire van Nic Balthazar. Daarin legt de Vlaamse Bouwmeester uit hoe wij meer ruimte kunnen maken voor mens en natuur. We worden meegenomen op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving

Wat kunnen we doen aan onze verkavelingswoede, het alsmaar schaarser wordende groen, een tekort aan open ruimte en alsmaar langere files? Aan de hand van inspirerende voorbeelden en van gesprekken met deskundigen en vernieuwers laat de film zien hoe het anders kan. 

In het tweede deel van de avond toetsen we de thema’s uit de documentaire aan Mechelen. Hierbij gaan we actief in gesprek volgens de methode van Deep Democracy. Welke thema’s uit de film raken ons? Welke behoeftes leven in Mechelen? Welke oplossingen worden hier gevonden? Welke voorstellen uit De Grond der Dingen kaarten vergelijkbare onderwerpen aan? Tom Depuydt ondersteunt ons inhoudelijk bij deze zoektocht vanuit zijn kennis als diensthoofd stadsontwikkeling. Coach Ylva Berg begeleidt het interactieve gedeelte van de avond.

---

do 6 december om 20u
in Museum Hof van Busleyden
Gratis!

Schrijf je in voor Soirée Carré en bezoek diezelfde dag het museum Hof van Busleyden gratis!