Missie

ARSENAAL/LAZARUS is een open theaterhuis in het hart van Vlaanderen. Die openheid wil het uitdragen in zijn artistieke creaties, zijn interne werking, zijn architectuur, zijn contact met andere steden, en zijn engagement naar de sociale en culturele partners en de inwoners van de stad Mechelen.

Kwaliteit gekoppeld aan toegankelijkheid, speelsheid en transparantie gekoppeld aan reële betrokkenheid op de wereld, dit zijn de sleutelwoorden van de brede werking, geleid door Willy Thomas en met LAZARUS als huisgezelschap.

In onze zaal met plaats voor 200 mensen gaan we in première met eigen producties, presenteren we andere voorstellingen en bieden we de Mechelaars zelf een podium. Overkoepelend is onze inzet: het vertellen van relevante verhalen voor een zo divers mogelijk publiek.

We erkennen de complexe en diverse stedelijke realiteit en werken actief mee aan haar representatie op de scène en in het publiek. Daarbij blijft artistieke kwaliteit steeds onze voornaamste leidraad. Wij geloven dat de sleutel naar die kwaliteit betrokkenheid is: van het huis op zijn kunstenaars, van de kunstenaars op het huis, betrokkenheid op de stad en zijn inwoners en betrokkenheid van de toeschouwers bij ons open huis.

De integrale werking van ARSENAAL/LAZARUS als huis en als culturele producent is een afspiegeling van die waarden, gekoppeld aan een ecologisch bewustzijn met oog voor het lokale, faire handel en duurzaamheid.