Wij, kunstenaars en cultuur­werkers, creëren samen een bruisend aanbod dat in het buiten­land wordt geroemd om zijn creati­vi­teit en inven­ti­vi­teit. We produceren en presenteren voor­stellingen, muziek, films, beel­dende kunst, lite­ratuur, en nog zoveel meer. Zo geven we kleur en inhoud aan de Vlaamse slogan ‘Verbeelding werkt’.

We vragen, samen met ons publiek, aan de Vlaamse rege­ring om haar deel van deze verant­woorde­lijkheid op te nemen. We vragen aan minister-president Jambon om de slogan ‘Verbeelding werkt’ van de Vlaamse regering in daden om te zetten. We vragen om werk­bare budgetten en duur­zame investeringen. 

Doe mee en onderteken op verbeeldingwerkt.be 

#verbeeldingwerkt 
#ambitieuzerdandit
#hetisnogniettelaat