Een storytelling avond met verschillende sleutelfiguren (jong en oud), meestal vanuit de Afrikaanse diaspora, over brede maatschappelijke thema’s. Telkens met de link naar het moederland en de lokale context. Met professionele inzichten over hoe we als samenleving kijken naar de rol van de vader en/of vaderfiguur in onze huidige generatie.   

Wat zijn de stereotypen en vooroordelen die bestaan over vaders van Afrikaanse origine en culturen? Hoe staan we daar, als zoon, dochter en partner tegenover? Bestaan er ‘good practices’ en/of rolmodellen?  

Za 11 dec om 19u bij ARSENAAL/LAZARUS -  info/tickets