What About Africa is een storytellingnamiddag waarin brede maatschappelijke thema’s worden besproken. Jong en oud nemen het woord met voordrachten, talks en muzikale intermezzo’s. Zoekend naar linken met hun moederland in Afrika maken ze een sprong naar de lokale context. 

Via een liveshow op YouTube ging What About Africa in deze editie op zoek naar Fatherhood Stories. De sprekers brachten vanuit hun professionele kader of uit eigen ervaring een inzicht van hoe we als samenleving kijken naar de rol van de vader en/of de vaderfiguur in onze huidige generatie. Door een intergenerationeel gesprek aan te gaan zochten ze naar antwoorden op vragen als: Wat zijn de stereotypen en vooroordelen die er bestaan over vaders van Afrikaanse origine en culturen? Hoe staan we daar, (komma mag hier weg) als zoon, dochter en partner tegenover? Bestaan er 'good practices' en/of rolmodellen? En nog veel meer…

Waka Waka Generation werd in 2008 opgericht door een groep Mechelse jongeren met roots in Sub-Sahara Afrikaanse landen. Een groep die moeilijk de weg vond naar het reguliere jeugdwerk en zo een aanbod op maat ontwikkelde voor de Mechelse jeugd. Tien jaar later is de organisatie geëvolueerd naar een structuur die op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel socioculturele activiteiten organiseert rond identiteit en daarnaast Noord-Zuid projecten opzet en ondersteunt. 

In samenwerking met ARSENAAL/LAZARUS, Black Speaks BackRADAR Mechelen en Stad Mechelen.


  • Waka Waka Generation
  • ---
  • in samenwerking met ARSENAAL/LAZARUS, Black Speaks Back, RADAR Mechelen en Stad Mechelen
  • ---
  • talks and performances Aminata Demba, Fresku, Marius Kwayep, Labsir Abderham, Yannick Mendi Jacobs, Jongeren van ROJM vzw en Kolamela
  • ---
  • host Don Pandzou
  • muziek Andie Dushime
  • moderator Lamia Cheba van Bazzz vzw

Data en tickets