‘There is a time for departure, even when there's no certain place to go.’ – Tennessee Williams
‘Le comptoir d’un café est le parlement du peuple.’ – Honoré de Balzac

Sisyphus’ Café is een locatieproject dat focust op kunst, dialoog, participatie en reflectie, open voor iedereen, kunstenaars en niet-kunstenaars. Alert voor wat in de wereld gebeurt. En gratis.

Time for departure is een project over onrust, melancholie en hoop. Het essay van de Nederlandse filosofe Joke J. Hermsen, Melancholie van de Onrust, is de basis van dit project. Klimaatverandering, migratie, kantelende geopolitieke verhoudingen, ongelijkheid, digitalisering e.a. veroorzaken onrust, angst en melancholie. Melancholie verenigt echter uitersten in zich: zwaarte en lichtheid, rust en dreiging, schoonheid en vrees. Verzanden we in een maatschappelijke depressiviteit of putten we er creativiteit en hoop uit?

Sisyphus’ Café biedt een free podium voor performance, concert, jamsessie, workshops, video, lezing, debat, actie, enz.

Een concept en organisatie van Dirk Cousserier i.s.m. ARSENAAL/LAZARUS, Bibliotheek Mechelen en Steunpunt Asiel & Migratie Mechelen. 

---

PROGRAMMA (voorlopig, wordt aangevuld)   

doorlopend - Tentoonstelling met werk van Amir Arsalan Amiri, Roger Bertels, Evelien Boden, Enrica Camporesi & Elena Mazzi, Dirk Cousserier, Lima Kassem, David Katchiunga, Edgar Matevosyan, Tine Van den Eynde, Sara Vermeylen, e.a.

do 14 maart om 18u – Opening – performance Sara Vermeylen
Sara Vermeylens houtskooltekeningen zijn metershoog  en potig. Ze tonen menselijke lichamen die om hun eigen as kronkelen in een verwoede poging om aan zichzelf te ontsnappen.

za 16 maart om 15u – In gesprek met Wouter Hillaert e.a.
Wouter Hillaert is initiatiefnemer van Hart boven hard, een beweging van burgers en verenigingen die geloven in solidariteit, duurzaamheid en inclusiviteit.

wo 20 maart om 19u – Concert Jo Van Schoors 
Jo Van Schoors schrijft en zingt Nederlandstalige liedjes. Soms zijn de teksten grappig, soms beschouwend. Vaak vormen nostalgie, melancholie en ironie de grondtoon. De melodieën balladeren  rustig van lied tot lied. De sobere begeleiding van klassieke gitaar zorgt voor een intieme sfeer. 

wo 20 maart om 20u15 – Het Klein Verzet – lezing Tine Hens 
Tine Hens is historica, journaliste en auteur van Het klein verzet (Epo, 2015), het verhaal van mensen die van Griekenland tot Denemarken in hun eigen wijk of stad, of met hun eigen bedrijf bewijzen dat een andere, sociaalecologische economie mogelijk is.

wo 20 maart om 21u30 – Concert A band of lazy angels  
Vertrekkend van afro Amerikaanse traditionals en eigen songs ontdekt A Band of Lazy Angels de stilte in muziek en harmonie. Drie stemmen. Drie gitaren. A Band of Lazy Angels zijn: Paul Pannier, Piet Tutenel en Jo Van Schoors. 

za 23 maart om 15u - Opkomen tegen armoede, een sisyphusarbeid?
Een open gesprek en  getuigenissen met enkele ervaringsdeskundigen  en vertegenwoordigers van de belangrijkste actoren op het gebied van armoedebestrijding in Mechelen. Zo trachten we grootste pijnpunten bloot te leggen en tot enkele concrete aanbevelingen  voor het stadsbestuur te komen. M.m.v. De Lage Drempel, De Keeting, Het Hof van Savooien e.a.

za 23 maart om 20u15 – Infoavond - Move Your Money: hoe jij mee ons klimaat kan redden 
Vraag jij je ook af hoe jij ooit iets kan veranderen aan de opwarming van de aarde? Nu het Belgische klimaatbeleid stil ligt, biedt het project Move Your Money een concreet antwoord: samen druk zetten op onze banken om hun investeringen in fossiele brandstoffen (in België 33 miljard in 2014- 2016) te verschuiven naar alternatieve energie. Of anders ons geld te verplaatsen naar meer propere banken.

zo 24 maart om 16u – Weer/Woord
Weerwoord voert op. Wij vragen u. Waar gaan we naartoe? Hoe moet het verder? Wat laten we achter? Wij weten het niet, maar wij zoeken, wij tasten. Wij lopen vicieus achter elkaar aan met dolgedraaide kompassen. En nemen een vlucht vooruit. Voor Sisyphus'Café gaat het jonge dichterscollectief  aan de slag met 'De Melancholie van de Onrust' van de Nederlandse filosofe Joke Hermsen.

di 26 maart om 20u - Projectruimte delen? 
Een open vergadering  als onderdeel van een driedaagse networking tussen (groot-)Mechelaars die dromen van ruimtes die gezamenlijk gedragen worden. Van en voor stadsmakers.

za 30 maart om 15u – Herdenking van Congo, vroeger en nu, in Congo en Mechelen (werktitel) – Bie Michels
Bie Michels maakt voor de Contour Biennale 2019 een film over haar geboorteland Congo, nadat ze dat 50 jaar geleden verlaten heeft toen ze negen jaar was. In een tweeluik zal ze inzoomen op het publieke koloniale verleden en op haar persoonlijke herinneringen. En van daaruit zal ze naar het heden en de toekomst kijken…

zo 31 maart om 15u – Kwest#3 GELD - Nele Van den Broeck (tickets: 8 euro)  
In 2014 verhuisde Nele Van den Broeck naar Londen. Ze ging het maken. Door een combinatie van zelfoverschatting, astronomische huurprijzen en de zwakke euro heeft ze zichzelf vooral armer gemaakt. In afwachting van haar grote doorbraak klust ze bij als straatmuzikant. Ondertussen hoort ze exotische woorden op de radio: crisis, kredietrating, staatsschuld, begrotingstekort of noodlening en ziet ze bankiers huilend in elkaar storten op straat. Ondertussen passeert ze regelmatig Calais, waar ze een stukje papier dat paspoort heet moet laten zien...

---

Lees meer over Sisyphus' Café op dirkcousserier.weebly.com

  • do 14 t/m zo 31 maart in de Witte Zaal van ARSENAAL/LAZARUS
  • ---
  • een concept en organisatie van Dirk Cousserier i.s.m. ARSENAAL/LAZARUS, Bibliotheek Mechelen en Steunpunt Asiel & Migratie Mechelen
  • ---
  • gratis, inschrijven via dirk.cousserier@telenet.be

Data en tickets