‘There is a time for departure, even when there's no certain place to go.’ – Tennessee Williams
‘Le comptoir d’un café est le parlement du peuple.’ – Honoré de Balzac

---

Sisyphus’ Café is een locatieproject dat focust op kunst, dialoog, participatie en reflectie, open voor iedereen, kunstenaars en niet-kunstenaars. Alert voor wat in de wereld gebeurt. En gratis.

Time for departure is een project over onrust, melancholie en hoop. Het essay van de Nederlandse filosofe Joke J. Hermsen, Melancholie van de Onrust, is de basis van dit project. Klimaatverandering, migratie, kantelende geopolitieke verhoudingen, ongelijkheid, digitalisering e.a. veroorzaken onrust, angst en melancholie. Melancholie verenigt echter uitersten in zich: zwaarte en lichtheid, rust en dreiging, schoonheid en vrees. Verzanden we in een maatschappelijke depressiviteit of putten we er creativiteit en hoop uit?

Sisyphus’ Café biedt een free podium voor performance, concert, jamsessie, workshops, video, lezing, debat, actie, enz.

---

Een concept en organisatie van Dirk Cousserier i.s.m. ARSENAAL/LAZARUS, Bibliotheek Mechelen en Steunpunt Asiel & Migratie Mechelen.


  • Van do 14 t/m zo 31 maart in de Witte Zaal van ARSENAAL/LAZARUS.
  • ---
  • Gratis. Reserveren via dirk.cousserier@telenet.be.

Data en tickets

do 14.03.19 ARSENAAL/LAZARUS Witte Zaal T/M 31 MAART reserveren via dirk.cousserier@hotmail.com