Op zaterdag 27 april nodigen we alle in De Grond der Dingen geïnteresseerde Mechelaars uit voor een heuse Onderhandelingsdag. We bepalen eerst samen wat we belangrijk vinden en wat dus de criteria moeten zijn om een keuze te maken. Daarna toetsen we de ingediende ideeën aan die criteria en komen we zo tot een eerste selectie van ideeën. Die nemen we mee naar een grote tentoonstelling in het Museum Hof van Busleyden die start in december. Daarna maken we een definitieve selectie van de ideeën die we willen beginnen te realiseren in 2021. We willen graag zoveel mogelijk Mechelaars mee laten beslissen. U komt hopelijk ook?

Het afgelopen jaar verzamelden we ideeën van honderden Mechelaars. Uiteindelijk kwamen we aan 206 ideeën! In maart brachten we de mensen achter deze ideeën samen tijdens 3 ontmoetingsmomenten. Daar gingen ze met elkaar in gesprek om te achterhalen of ze elkaars ideeën nog konden versterken en of sommige ideeën konden samensmelten. 

De volgende stap is de Onderhandelingsdag op zaterdag 27 april. Dat is een heel belangrijke dag voor De Grond der Dingen. Die dag gaan we van 206 ideeën naar ongeveer 80 ideeën. Dat doen we niet met een jury of een loterij. We laten de Mechelaars zelf bepalen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun stad. In de voormiddag (10u-12u) bepalen we samen in overleg wat de criteria moeten zijn om de eerste selectie van ideeën te maken. ’s Middags bieden we jullie broodjes aan en uiteraard ook een drankje. Om 14u starten we dan het namiddag gedeelte van de Onderhandelingsdag waarin we echt de eerste selectie zullen maken. We hopen een 80-tal ideeën over te houden of ideeën die samen ongeveer 40.000 m² innemen, het dubbele van wat we echt kunnen realiseren. De selectie die overblijft nemen we mee naar een grote expo in het Museum Hof van Busleyden, die zal openen op 6/12/2019. We willen de Onderhandelingsdag afsluiten rond 17u. Omdat we graag een zicht krijgen op hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, willen we vragen om in te schrijven. Via het formulier kan je aanduiden of je meedoet in de voormiddag, of je ’s middags mee eet en of je erbij bent in de namiddag.

We willen graag zoveel mogelijk Mechelaars mee laten beslissen welke ideeën er worden gekozen. Daarom is het natuurlijk belangrijk dat de Mechelaars dat samen komen bepalen op onze Onderhandelingsdag. Echt iedereen die geïnteresseerd is en in het Mechelse woont, is welkom. Neem dus gerust je broer, moeder, neef, buurvrouw, grootvader, collega of goeie vriend mee. Want het verhaal van de toekomst van Mechelen schrijven we liefst met zoveel mogelijk mensen samen.

De begeleiding van de Onderhandelingsdag gebeurt door de mensen van Hummus.

---

za 27 april bij ARSENAAL/LAZARUS 
ingang langs het Dijlepad in de Kruidtuin

voormiddag: 10u - 12u
namiddag: 14u - 17u 

Je kan deelnemen aan het voor- en/of namiddagprogramma. 
's Middags voorzien we broodjes. Gratis, maar inschrijven is verplicht.

Data en tickets