"Vaderschap gaat over de relatie tussen een man en zijn kind(eren). Een relatie met zowel sociale, emotionele, juridische als biologische lagen."

Wat zijn de stereotypen en vooroordelen die bestaan over vaders van Afrikaanse origine en culturen? Hoe staan we daar, als zoon, dochter en partner tegenover? Bestaan er ‘good practices’ en/of rolmodellen?  

Met deze vragen en in samenwerking met heel wat partners ging Waka Waka Generation een heel jaar aan de slag. Samen met vaders met een migratieachtergrond zochten ze naar de mogelijke oorsprong van negatieve stereotypering. Op deze inspiratiedag blikken we samen terug en delen zij hun bevindingen. Welke verhalen hebben we ontdekt, welke noden formuleren vaders met een migratieachtergrond en hoe kunnen we voor een beter vangnet zorgen?  

Verwacht je aan een inspirerende dag met gesprekken en ontmoetingenAls kers op de taart ontsluit en lanceert Waka Waka de ToolboxWhat About Fatherhoodaan het publiek. Deze Toolbox bevat een verzameling verhalen van vaders met een migratieachtergrond gebracht d.m.v. podcasts, (video)portretten, methodieken en getuigenissen rond het thema vaderschap. Een bundeling die een blik biedt in de leefwereld van vaders met een migratieachtergrond en hun rol in de samenleving. Een bruikbare tool om met verschillende doelgroepen aan de slag te gaan rond het thema.  

In de namiddag is er tijd en ruimte voor verdieping en krijgen de deelnemers de keuze tussen 3 workshops rond de thema’s partnerkeuze, opvoeding en onderwijs 

In samenwerking met ARSENAAL/LAZARUS, Waka Waka Generation, Stad Mechelen en ROOTS. 

---

vr 11 mrt  van 9u30 tot 16u30 
bij ARSENAAL/LAZARUS - geannuleerd

Mail naar info@wakawakageneration.com als je graag op de hoogte wordt gehouden van toekomstige events. 

---

Waka Waka Generation werd in 2008 opgericht door een groep Mechelse jongeren met roots in Sub-Sahara Afrikaanse landen. Een groep die moeilijk de weg vond naar het reguliere jeugdwerk en zo een aanbod op maat ontwikkelde voor de Mechelse jeugd. Ondertussen zijn ze uitgegroeid tot een organisatie die socioculturele activiteiten rond identiteit organiseert, gericht op jongeren met Afrikaanse roots.

  • in samenwerking met ARSENAAL/LAZARUS, Waka Waka Generation, Stad Mechelen en ROOTS

Data en tickets