Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke inwoner één vierkante meter om samen de toekomstige stad vorm te geven. Over de voorstellen is met de Mechelaars onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. De stad Mechelen beloofde het project 20.000 m² grond om in 2021 een selectie van deze ideeën te realiseren.

Benjamin Verdonck verbeeldt een tachtigtal voorstellen in kunstwerkjes die je kan komen bekijken van 6 december 2019 tot 15 maart 2020 in de tijdelijke expo The Neverending Park. Het is een bijzonder park, een kunstmatige biotoop onder de grond van het Museum Hof van Busleyden, ontworpen door Decoratelier Jozef Wouters i.s.m. Barry Ahmad Talib. Een steeds veranderend universum voor de zoektocht naar ‘de grond der dingen’.  Hoewel je rondwandelt in een kunstige scenografie kan je er zoals in elk park rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.

Om het park te kunnen betreden, ga je eerst langs een colosseum. Daar toont auteur Joeri De Bruyn verhalen over de geschiedenis van de grond. Hoe we omgaan met grond als bezit, als eindige bron en als houvast voor een ideologisch verhaal. Naast de verhalen en de kunstwerkjes, is er in dit park ook plaats voor ontmoeting, met verschillende vaste bewoners. Willy Thomas, artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS neemt er zijn intrek en nodigt andere kunstenaars uit om tijdelijk met hem in dit park te verblijven. Ze wandelen met jou door de heuvels of nodigen je aan tafel uit voor ‘koffie met gesprek’, over de noden van een stad vandaag. Er is ook altijd een plekje voor de tal van binnen- en buitenlandse gasten die we op speciale momenten ontvangen. Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag ‘Wat is de grond der dingen?’.

---

EXPO
vrijdag 6 december 2019 t/m zondag 15 maart 2020 
Museum Hof van Busleyden in Mechelen 

Door de komst van het coronavirus moesten we echter The Neverending Park vroegtijdig sluiten en kon het slotmoment niet doorgaan. Maar uitstel was geen afstel. Op zondag 13 september 2020 vond de Slotonderhandeling plaats.

In november 2020 startte de volgende fase van De Grond der Dingen. Indieners en experten gingen tijdens werktafels aan de slag rond de gekozen clusters.  

Meer info: www.theneverendingpark.com/clusters

Data en tickets