Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke inwoner één vierkante meter om samen de toekomstige stad vorm te geven. Over de voorstellen is met de Mechelaars onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen. De stad Mechelen beloofde het project 20.000 m² grond om in 2021 een selectie van deze ideeën te realiseren.

Benjamin Verdonck verbeeldt een tachtigtal voorstellen in kunstwerkjes die je kan komen bekijken van 6 december 2019 tot 15 maart 2020 in de tijdelijke expo The Neverending Park. Het is een bijzonder park, een kunstmatige biotoop onder de grond van het Museum Hof van Busleyden, ontworpen door Decoratelier Jozef Wouters i.s.m. Barry Ahmad Talib. Een steeds veranderend universum voor de zoektocht naar ‘de grond der dingen’.  Hoewel je rondwandelt in een kunstige scenografie kan je er zoals in elk park rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.

Om het park te kunnen betreden, ga je eerst langs een colosseum. Daar toont auteur Joeri De Bruyn verhalen over de geschiedenis van de grond. Hoe we omgaan met grond als bezit, als eindige bron en als houvast voor een ideologisch verhaal. Naast de verhalen en de kunstwerkjes, is er in dit park ook plaats voor ontmoeting, met verschillende vaste bewoners. Willy Thomas, artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS neemt er zijn intrek en nodigt andere kunstenaars uit om tijdelijk met hem in dit park te verblijven. Ze wandelen met jou door de heuvels of nodigen je aan tafel uit voor ‘koffie met gesprek’, over de noden van een stad vandaag. Er is ook altijd een plekje voor de tal van binnen- en buitenlandse gasten die we op speciale momenten ontvangen. Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag ‘Wat is de grond der dingen?’.

---

EXPO
vrijdag 6 december 2019 t/m zondag 15 maart 2020 
Museum Hof van Busleyden in Mechelen 

Door de komst van het coronavirus moesten we echter The Neverending Park vroegtijdig sluiten en kon het slotmoment niet doorgaan. Maar uitstel was geen afstel. Op zondag 13 september 2020 vond de Slotonderhandeling plaats.

De fase van ontwikkeling wordt ondertussen voorbereid. Vier clusters van gebundelde voorstellen; Ecorridor, Tuin van Eten, Tiny Coop, Lediedeelpark, een reeks voorstellen die vooral op hun eigenheid verder gaan en een reeks van locatiegebonden voorstellen (in het totaal zo’n 35-tal), stelden zich aan de stad voor en voegden daar concrete vragen aan het college en de stadsdiensten aan toe. In samenspraak met de stad onderzoeken we de realisatie van enkele ‘quick wins’ en wordt bekeken welke voorstellen reeds in meer of mindere mate worden aangepakt. 

We willen graag in maart met de werktafels van de clusters van start gaan. Op dat moment bekijken we ook samen met de communicatiedienst van de stad en de indieners van de voorstellen hoe we de nieuwe ontwikkelingen wereldkundig kunnen maken.

Meer info: www.theneverendingpark.com/clusters

Data en tickets

In de pers