De Grond der Dingen is vertrokken van de vraag wat wij als stadsbewoners objectief en onmiskenbaar met elkaar delen: de grond waarop wij leven. Maar hoe zetten we die in voor het algemeen belang? Bestaat er wel zoiets als een algemeen belang of zijn we alleen maar het vermogen kwijtgespeeld om het te koesteren en het zinvol te definiëren? 

In deze verrassende expo gaan we opnieuw op zoek naar een gemeenschappelijke horizon: met live performances die niet alleen verslag doen vàn maar ook een uitnodiging zijn tòt een collectief gesprek. Welke ideeën van Mechelaars om hun stad beter te maken moeten we waar en waarom realiseren? Hoe kunnen we deze participatieve aanpak in de werking van de stad verankeren? En welke rol is daarbij weggelegd voor een theater en een museum?

We vroegen Benjamin Verdonck om de geselecteerde projecten artistiek in maquettes te vertalen en Jozef Wouters om een scenografie te ontwerpen die alle bezoekers meeneemt in een gemeenschappelijke ontdekkingstocht. Gastheer Willy Thomas dirigeert en ontvangt de bezoekers in gezelschap van kunstenaars, academici, theatermakers, politici, ambtenaren…

---

De expo Wat is De Grond der Dingen? wordt geopend op vrijdag 6 december 2019 en loopt tot zondag 15 maart 2020. In Museum Hof van Busleyden in Mechelen. Gesloten op woensdag. 

Voor meer info over inhoud, omkadering, activiteiten, voorstellingen, ticketprijzen etc., volg ons op degrondderdingen.behofvanbusleyden.be en facebook.com/degrond.

Data en tickets

vr 6.12.19 | 19:00
Museum Hof van Busleyden