In het stadsproject De Grond der Dingen van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden bouwen Mechelaars actief mee aan onze gemeenschappelijke toekomst.

Tot eind februari 2019 konden mensen ideeën indienen voor één of meer m². We klopten af op 206 ideeën van en voor de Mechelaars. De ingediende ideeën kan je bewonderen op degrondderdingen.be maar ook in het museum. Deze bijzondere voorstellen zijn gebundeld in 5 boekjes die bij ARSENAAL/LAZARUS en in het museum te verkrijgen zijn.

Na de Onderhandelingsdag eind april 2019 werden een tachtigtal ideeën meegenomen naar een volgende fase die een plek krijgen in de expo 'Wat is De Grond der Dingen?'. Uit die ideeën wordt dan opnieuw een selectie gemaakt van initiatieven die in 2021 daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. De stad stelt daarvoor 20.000 m² ter beschikking.

---

Elke 1ste donderdagavond van de maand organiseren we in het museum Soirée Carré, een reeks lezingen, gesprekken en workshops omtrent De Grond der Dingen.

In de pers