Vanaf dit seizoen steekt ARSENAAL/LAZARUS letterlijk de hand uit naar alle Mechelaars. We gaan van start met een tweeledig stadsproject waarin Mechelen en zijn bewoners de hoofdrol spelen. We willen de Mechelaars de kans geven elkaar beter te leren kennen én we willen hen de mogelijkheid bieden ook actief mee te bouwen aan de toekomst van de stad.

The Life of Mechelen is een theatervoorstelling, een verhalenshow waarin de stadsbewoners aan het woord worden gelaten, begeleid door professionele theatermakers. Daartoe richten we een nieuw stadsgezelschap op: Wij zij(n)! Zeven afleveringen over evenveel fases in het leven, gespreid over vijf jaar. Voor iedereen die bereid is zijn/haar verhaal of ervaringen te delen met het publiek. De samenstelling van het stadsgezelschap streeft ernaar een waarheidsgetrouwe afspiegeling te zijn van de Mechelse werkelijkheid.

Met De Grond der Dingen nodigen we de stadsbewoners uit om in te grijpen in de realiteit. Wij doen een symbolische gift: elke Mechelaar krijgt van ons een ‘startkapitaal’ van 1 m² grond. Die vierkante meter kan je inzetten ter verbetering van je stad. Door zelf een voorstel te doen dat de gemeenschap ten goede komt, of door hem af te staan aan een initiatief waar je in gelooft. Iets dat je wil toevoegen aan de stad omdat je het mist, of iets dat je graag veranderd ziet omdat je gelooft dat het beter kan.

DE GROND DER DINGEN

Elke Mechelaar heeft gelijkwaardig recht op een ‘startkapitaal’ van één vierkante meter grond of oppervlakte. Die krijgt hij/zij symbolisch cadeau. Je kan daarmee voorstellen doen die de gemeenschap ten goede komen. Dat kan iets nieuws zijn dat je wil toevoegen aan de stad omdat je iets mist of dat kan een verandering van bestaande openbare of publieke ruimte zijn omdat je denkt dat het beter kan. Maar je kan ook besluiten om je m² af te staan aan een idee van iemand anders dat je de moeite vindt.

In het vernieuwde museum Hof van Busleyden worden vanaf de opening in maart 2018 de voorstellen verzameld en zichtbaar gemaakt voor alle Mechelaars. In 2019 komt er een overzichtstentoonstelling met de meest tot de verbeelding sprekende voorstellen. Deze worden vervolgens onderworpen aan een grondige studie en in 2021 worden, afhankelijk van de omvang en de haalbaarheid, de mooiste, slimste, gekste of meest relevante ideeën daadwerkelijk gerealiseerd. De stad stelt hiertoe 20.000 m² ter beschikking.

Museum Hof van Busleyden & De Grond der Dingen

Het nieuwe Mechelse museum Hof van Busleyden is een belangrijke partner van De Grond der Dingen. In het statige 16e-eeuwse stadspaleis leer je hoe de Bourgondische hofcultuur doorleeft in de hedendaagse stad. Het museum wordt een plek van verwondering, ontmoeting en ontdekking. Hoe brachten de Bourgondische vorsten hun machtige rijk samen? Welke impact had de daarbij horende internationalisering op Mechelen? Wat is er nu zo bijzonder aan de muziek van de Vlaamse polyfonisten, de kunstproductie en creaties van de ambachtslieden? Wat zorgde voor de pijlsnelle ontwikkeling van de geneeskunde, plantkunde en cartografie in die tijd?

ARSENAAL/LAZARUS krijgt met De Grond der Dingen een eigen plek in dit museum. Samen bieden we stadsbewoners van elke rang en stand, kleur en gezindheid een plaats om hun ideeën voor een betere stad te presenteren. Zo leeft de geest van de zelfbewuste Mechelaar uit het verleden verder in de voorstellen van de actieve stedelingen vandaag.

Je hebt een geweldig idee voor jouw m²?
Stel je dan kandidaat via onthaal@arsenaallazarus.be. Wij nemen snel contact op!

Data en tickets

vr 23.03.18 | 11:00 Museum Hof van Busleyden gratis start met opening museum Hof van Busleyden op za 23 maart 2018