ARSENAAL/LAZARUS steekt letterlijk de hand uit naar alle Mechelaars en gaat van start met een tweeledig stadsproject waarin Mechelen en zijn bewoners de hoofdrol spelen. We geven de Mechelaars de kans elkaar beter te leren kennen én we willen hen de mogelijkheid bieden ook actief mee te bouwen aan de toekomst van de stad.

---

The Life of Mechelen is een theatervoorstelling, een verhalenshow waarin de stadsbewoners aan het woord worden gelaten, begeleid door professionele theatermakers. Iedereen die bereid is zijn/haar verhaal of ervaringen te delen met het publiek kan zich aansluiten bij het stadsgezelschap. Zeven afleveringen over evenveel fases in het leven gespreid over vijf jaar. Per aflevering komt een cruciale levensfase aan bod.

In samenwerking met Hof van Savooien en Sjarabang. Meer uitleg hierover vind je hier

---

De De Grond der Dingen is een initiatief van theater ARSENAAL/LAZARUS en het museum Hof van Busleyden waarbij inwoners van Mechelen opgeroepen worden om actief mee te bouwen aan de gemeenschappelijke toekomst. De stad stelt 20.000 m² ter beschikking om een aantal voorstellen te realiseren.

Elke Mechelaar krijgt dus 1 m² cadeau die hij/zij kan inzetten op 3 manieren. Hij/zij dient een idee in waarmee hij iets nieuws toevoegt, hij/zij verandert iets aan een bestaande plek in de publieke ruimte of hij/zij sluit zich aan bij bestaande projecten en wordt mede-eigenaar. De ideeën kunnen tussen 1 en 20.000 m² groot zijn. 

Het project verloopt in verschillende fases die mee evolueren met het project.

  • Fase 1: Het verzamelen van ideeën en voorstellen. Tijdens deze fase kon je een voorstel indienen via de website van De Grond der Dingen, maar ook via e-mail, telefoon of gewoon door bij ons langs te komen. Dit kon tot eind februari 2019. 
  • Fase 2: In het vernieuwde Museum Hof van Busleyden worden sinds midden juni 2018 voorstellen verzameld en zichtbaar gemaakt.
  • Fase 3: De grote Onderhandelingsdag op zaterdag 27 april: alle indieners en geïnteresseerde Mechelaars onderhandelen over de kwaliteit van de ingediende projecten en maken zelf een selectie.
  • Fase 4: In het najaar van 2019 worden de geselecteerde voorstellen gepresenteerd in een grote overzichtstentoonstelling, in het museum.
  • Fase 5: Vervolgens komen we in overleg met Mechelaars en deskundigen tot een definitieve keuze van projecten die we tegen 2021 ook daadwerkelijk hopen te realiseren. Hiervoor hebben we van de stad alvast 20.000 m² ter beschikking gekregen.

---

Elke 1ste donderdagavond van de maand organiseren we in het museum Soirée Carré, een reeks lezingen, gesprekken en workshops omtrent De Grond der Dingen.

In de pers