ARSENAAL/LAZARUS steekt letterlijk de hand uit naar alle Mechelaars en gaat van start met een tweeledig stadsproject waarin Mechelen en zijn bewoners de hoofdrol spelen. We geven de Mechelaars de kans elkaar beter te leren kennen én we willen hen de mogelijkheid bieden ook actief mee te bouwen aan de toekomst van de stad.

---

The Life of Mechelen is een theatervoorstelling, een verhalenshow waarin de stadsbewoners aan het woord worden gelaten, begeleid door professionele theatermakers. Iedereen die bereid is zijn/haar verhaal of ervaringen te delen met het publiek kan zich aansluiten bij het stadsgezelschap. Zeven afleveringen over evenveel fases in het leven gespreid over vijf jaar. Per aflevering komt een cruciale levensfase aan bod.

In samenwerking met Hof van Savooien en Sjarabang. Meer uitleg hierover vind je hier.

---

Met De Grond der Dingen nodigen we de stadsbewoners uit om in te grijpen in de realiteit. We roepen de inwoners van Mechelen op om actief mee te bouwen aan hun gemeenschappelijke toekomst. De stad stelt 20.000 m² ter beschikking om een aantal voorstellen te realiseren.

De Grond der Dingen is een initiatief van theater ARSENAAL/LAZARUS en het museum Hof van Busleyden.

Elke Mechelaar krijgt 1 m² cadeau die hij kan inzetten op 3 verschillende manieren. Hij kan een idee indienen waarmee hij iets nieuws toevoegt, hij kan een idee indienen waarmee hij iets verandert of hij kan zich aansluiten bij bestaande projecten.

In een eerste fase verzamelen we ideeën en voorstellen. Je kan je voorstel indienen via de website, maar ook via e-mail, telefoon (015 42 25 44), facebook of gewoon door bij ons langs te komen. Dit kan tot eind 2018. Als je een idee indient, dan willen we je ook graag betrekken bij de verdere ontwikkeling daarvan en met jou daarover in gesprek gaan.

In het vernieuwde museum Hof van Busleyden worden vanaf juni 2018 voorstellen verzameld en zichtbaar gemaakt. Alle indieners en geïnteresseerde Mechelaars onderhandelen over de kwaliteit, de waarde en/of het nut van de ingediende projecten en maken zelf een selectie.

In 2019 worden de geselecteerde voorstellen gepresenteerd in een grote overzichtstentoonstelling. Vervolgens komen we in overleg met Mechelaars en deskundigen tot een definitieve keuze van projecten die we tegen 2021 ook daadwerkelijk hopen te realiseren. Hiervoor hebben we van de stad alvast 20.000 m² ter beschikking gekregen.

Je hebt een geweldig idee voor jouw m²(s)?
Stel je dan kandidaat: www.degrondderdingen.be/doe-mee.html.

Wij nemen snel contact op!

---

Elke 1ste donderdagavond van de maand organiseren we in het museum Soirée Carré, een reeks lezingen, gesprekken en workshops omtrent De Grond der Dingen. Lees meer! 

In de pers