Ook ARSENAAL/LAZARUS deelt de bezorgdheid over de evolutie van COVID-19. Alle voorstellingen tot eind december 2020 werden geannuleerdTickets werden intussen terugbetaald.   

In deze moeilijke periode willen we jullie toch graag nog op een alternatieve manier cultuur, verstrooiing, verdieping, steun en/of troost bieden. Door livestreaming van boeiende lezingen, gesprekken, interviews, optredens, work in progress,… We informeren je hierover via onze diverse communicatiekanalen. 

Samen moeten en zullen we het tij keren. We wensen iedereen nog veel moed en geduld en hopen vooral dat jullie gezond blijven

---

RTV kwam langs en interviewde artistiek leider Willy Thomas over de sluiting